Kotlíková dotace 2017

V rámci programu Kotlíková dotace 2017 je možné získat vysoký finanční příspěvek na nákup nového ekologického kotle. Tuto dotaci lze navíc kombinovat i s programem Nová zelená úsporám, který slouží k podpoře snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a také k výstavbě nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. V následujícím článku se můžete dočíst, jak kotlíkovou dotaci získat a dozvíte se zde i odpovědi na další otázky, které by případné zájemce o tuto dotaci měly zajímat.

O kotlíkové dotaci nejen pro rok 2017

Vláda České republiky se dlouhodobě snaží zlepšit životní prostředí a ovzduší zejména v těch lokalitách, které jsou svým vysokým znečištěním vyhlášené. Za tyto problémy mohou především staré neekologické uhelné kotle, které do vzduchu uvolňují vysoké množství škodlivých spalin, a ty následně zhoršují kvalitu ovzduší.

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo v rámci kotlíkové dotace podpořit nákup nových ekologických kotlů a to částkou ve výši 70 až 85 % jeho pořizovací ceny. Pro případné získání této finanční podpory je nutné splnit určité podmínky popsané dále. Zástupci Evropské unie doufají, že se jim díky této dotaci podaří do roku 2020 vyměnit zhruba 80 tisíc starých a neekologických kotlů. 

Kotlíková dotace 2017 aktuálně

POZOR! Aktuálně bude od dubna 2017 vyhlášena další výzva ve Středočeském, Ústeckém, Zlínském a Karlovarském kraji. V Ústeckém kraji bude příjem žádostí na kotlíkové dotace zahájen 3. 4. 2017.

Jak získat kotlíkovou dotaci?

O vládní příspěvek na pořízení nového kotle na kotlíkovou dotaci mohou žádat fyzické osoby, které vlastní rodinný dům a které zároveň splní všechny níže vyjmenované podmínky: 

 • Spolupráce s odborníkem – instalaci nových kotlů, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět jen kvalifikovaní odborníci
 • Úprava neúsporných domů – pokud má váš dům horší energetickou třídu než C, budete muset realizovat další stavební opatření
 • Směrnice Ekodesignu – tepelné zařízení, které v rámci dotace pořídíte, musí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta se týká především emisních limitů
 • Projekt a stavební práce v ceně – projekt a stavební práce jsou zařazené mezi uznatelné náklady a započítávají se do konečné ceny dotace
 • Kotlíkovou dotaci lze čerpat zpětně – o peníze zažádat i zpětně, je nastavena zpětná uznatelnost nákladů od 1. ledna 2014
 • Podmínky se liší v jednotlivých krajích – můžete se setkat s tím, že podmínky pro získání kotlíkové dotace se budou v jednotlivých krajích lišit, proto je dobré si předem zjistit podrobnosti, které platí právě ve Vašem kraji 

Kolik je možné získat?

V rámci kotlíkové dotace pro rok 2017 je možné získat až 85 % uznatelných nákladů na výměnu kotle, přičemž jejich strop je nastaven na 150 tisíc Kč. Maximální výše příspěvku je tedy 127 500 Kč s tím, že příspěvek se liší podle jeho využití. Pokud se rozhodnete pro kotel, který dokáže spalovat pouze uhlí, můžete získat dotaci na 70 % způsobilých výdajů. V případě pořízení kombinovaného kotle, který dokáže spalovat uhlí a biomasu (případně plynového kondenzačního kotle), můžete uplatnit až 75 % způsobilých výdajů. Nejvyšší podporu dostanete, pokud se rozhodnete pro realizaci obnovitelného zdroje energie (tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu). Zde získáte zpět až 80 % všech způsobilých výdajů. 

V obcích, které jsou označeny jako prioritní území (většinou všechny, které nesplňují minimálně jeden emisní limit), je možné v rámci dotace získat dalších 5 % z částky. Seznam těchto obcí můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva životního prostředí 

Výdaje na mikroenergetická opatření mohou podle směrnic tvořit maximálně 20 tisíc Kč z výše zmíněných 150 tisíc Kč. Jako způsobilé výdaje je považována realizace mikroenergetických stavebních opatření, náklady na stavební práce, pořízení samotného kotle, náklady na jeho zkoušku, náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti a další.

Kdy o kotlíkovou dotaci zažádat?

Termín žádostí v jednotlivých krajích se liší, proto sledujte webové stránky Vašeho kraje, kde se dozvíte, jak a kdy můžete o dotaci na nový kotel zažádat spolu se zněním přesných podmínek pro získání kotlíkové dotace. Od roku 2017 Ministerstvo životního prostředí již nepodporuje kotle výhradně na uhlí, ale dotace se zaměřila na ekologičtější způsoby vytápění.  

Podmínky pro získání kotlíkové dotace

Každý kraj si podmínky pro získání kotlíkové dotace včetně potřebných dokumentů určuje sám, ve všech krajích republiky je však nutné předložit minimálně tyto dokumenty: 

 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Dokumenty o stávajícím kotli (fotodokumentaci, na které je zřetelné jeho napojení na topnou soustavu, dokument prokazující jeho výkon a prohlášení o jeho funkčnosti)
 • Samotnou žádost o poskytnutí dotace
 • Písemný souhlas všech vlastníků domu
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud se liší od vlastníka domu 

Kolik peněz stát na nové kotle vynaloží?

V první výzvě, která proběhla, byly mezi kraje a koncové domácnosti rozděleny 3 miliardy korun. V dalších výzvách, které budou probíhat až do roku 2020, pak stát rozdá na dotacích dalších 6 miliard. Tyto peníze (celkem 9 miliard na kotlíkové dotace) budou rozděleny následovně:

 

Kraj

Min. podíl z alokace

Min. podíl v 1. výzvě

Min. počet realizovaných výměn

Praha

0,79 %

23,7 mil. Kč

160

Středočeský

17,26 %

517,8 mil. Kč

3460

Jihočeský

10,10 %

303 mil. Kč

2020

Plzeňský

7,72 %

231,6 mil. Kč

1540

Karlovarský

2,24 %

67,2 mil. Kč

440

Ústecký

5,39 %

161,7 mil. Kč

1080

Liberecký

4,68 %

140,4 mil. Kč

940

Královéhradecký

6,67 %

200,1 mil. Kč

1340

Pardubický

5,93 %

177,9 mil. Kč

1180

Vysočina

7,96 %

238,8 mil. Kč

1600

Jihomoravský

4,52 %

135,6 mil. Kč

900

Olomoucký

5,74 %

172,2 mil. Kč

1140

Zlínský

5,35 %

160,5 mil. Kč

1080

Moravskoslezský

15,64 %

469,2 mil. Kč

3120

 

Co dělat, pokud váš dům nesplňuje energetickou třídu C? 

Pokud Váš dům nesplňuje ani energetickou třídu C, budete muset pro přidělení kotlíkové dotace realizovat minimálně jedno z následujících opatření. Jmenovitě jde o: 

 • Zateplení stropu sklepních prostor, podlahy, střechy nebo půdních prostor
 • Oprava fasády
 • Oddělení vytápěného prostoru domu od venkovních prostor
 • Výměna oken
 • Výměna dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří
 • Výměna skel za izolační dvojskla 

Kde získat více informací o kotlíkové dotaci 2017?

Doporučujeme sledovat internetové stránky Vašeho kraje a také webové stránky Ministerstva životního prostředí, kde můžete najít více informací a podrobností o výměně kotlů nebo také seznam kotlů v rámci kotlíkové dotace. Nebo se obraťte na nás a my Vám pomůžeme nejen s výběrem vhodného kotle, ale také s vyřízením kotlíkové dotace pro rok 2017. Získat můžete příspěvek ve výši až 127 500 Kč!  

Zjistěte, jak ušetřit desetitisíce na dodávkách tepla!

Nechte nám kontakt a náš odborník Vám udělá nezávaznou kalkulaci

Zpět na aktuality

Kontaktní formulář

Poradíme Vám, jak ušetřit na energiích! Zadejte prosím Vaše kontaktní údaje, naši pracovníci Vás budou na základě odeslaného formuláře kontaktovat. Děkujeme.

 
Potřebujete ušetřit na energiích? Rádi Vám poradíme...
TOPlist